2012 - Tentoonstelling Kennemertheater (KEK)

Nostalgie van het Verlangen, Het Warmenhuizengevoel - in samenwerking met Frits Smid, Beverwijk; 9 installaties. (foto Elly Valkering)

 

Het Warmenhuizengevoel.

Tot mijn 7e jaar keek ik uit over de Geestmerambacht: Oneindig landschap van eilandjes, akkertjes en sloten.
Te jong vertrokken om het gebied te kunnen verkennen maar het verlangen is altijd gebleven.
Later is het verkaveld en werd het onmogelijk.

Eens pakte ik als klein jongetje overmoedig de schuit van mijn vader. Zijn akker lag aan de overkant.
Nauwelijks op weg kwamen twee militaire toestellen laag overvliegen. Vliegtuigen zag je toen vrijwel nooit.
Van schrik liet ik de kloet (vaarboom) vallen en lag ik met de schuit scheef in de sloot.
Mijn moeder en buurvrouw kwamen op een holletje over de bleek en riepen mij uit angst voor het water boos terug.
Ik kreeg op mijn lazer, einde avontuur.

De luchtfoto laat mijn geboortehuis zien en een gedeelte van de Geestmerambacht, in de tijd dat ik daar nog woonde.
Schuin in de sloot ligt de schuit van mijn vader. Het zou toch niet zo zijn dat op dat ogenblik ….

Uit de schuit is het wapen van Warmenhuizen geslepen.